Vaš željeni profil

U skladu sa Vašim specifikacijama i željama vršimo ekstrudiranje vašeg željenog profila.
Kako velikih tako i malih dimenzija

Na modernim CAD-postrojenjima preuzimamo Vašu konstrukciju i izrađujemo ekstruzioni alat po vašoj želji

Naš pogon za izradu alata raspolaže mašinama-modernog kompjuterskog upravljanja za ekstruziju , sa kojima možemo višestruko i u kratkom roku da odradimo vaše željene zahteve.
Zahtevajte od nas-bićete iznenađeni!