Glavni profil  Lamele/paneli 

Pribor

Pojačivači/povezivači

Lamelni držači profila/ sporedni profili