1. 58 mm ugradna dubina
  2. 3 komore
  3. sistem sa dve gume
  4. do 32 mm za postavljanje stakla